Učební plán pro školní rok 2015/2016:

 

 

Ročník

Předmět

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

9.

Český jazyk

9

10

10

8

7

5

5

4

5

Cizí jazyk

 

 

3

3

3

3

3

3

3

Další cizí jazyk NJ/RJ

 

 

 

 

 

 

2

2

2

Matematika

5

5

5

5

5

4

4

5

5

Prvouka

1

2

2

 

 

 

 

 

 

Přírodověda

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Vlastivěda

 

 

 

1

2

 

 

 

 

Chemie

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Fyzika

 

 

 

 

 

2

2

2

2

Přírodopis

 

 

 

 

 

2

2

1

2

Zeměpis

 

 

 

 

 

2

2

2

1

Dějepis

 

 

 

 

 

2

2

2

2

Občanská výchova

 

 

 

 

 

1

1

1

1

Výchova ke zdraví

 

 

 

 

 

1

-

1

1

Hudební výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

2

2

1

1

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

1

1

1

-

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Informatika

 

 

 

 

1

1

1

1

1

Volitelný předmět

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Týdenní dotace

20

22

25

25

26

29

30

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013/2014
Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. z toho disponibilní celkem
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 5 5 4 5 4 19
Cizí jazyk Aj 3 3 3 3 0 12
Další cizí jazyk NJ/RJ 0 2* 2 2 6 6
Další cizí jazyk NJ/RJ zač. 0 0 3 0
Matematika a její aplikace Matematika 4 4 5 5 3 18
Komunikační technologie Informatika 1 1 0 1 3 4
Člověk a společnost Dějepis 2 2 2 2 0 8
Občanská výchova 1 1 1 1 1 4
Člověk a příroda Fyzika 2 2 2 2 1 7
Chemie 0 0 2 2 0 4
Přírodopis 2 2 1 2 2 7
Zeměpis 2 2 2 1 1 7
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 0 4
Výtvarná výchova 2 2 1 1 0 6
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 1 0 1 1 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 0 8
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 2 5
Rozšiřující oblast Volitelný předmět 0 0* 0 2 0 6
Celkem 29 30 31 32 24 122
 * všichni mají NJ nebo RJ 2 hod
 
Informace o prospěchu
Banner
Partneři
Banner
Banner
Projekty
Banner
Administrace