Poplatek za ŠD je pro školní rok 2015/2016 stanoven na Kč 80,- měsíčně.

 

Poplatek je hrazen zásadně bezhotovostně (výjimečně hotovostně u vychovatelky) na účet školy u Komerční banky: 3639301/0100. Variabilní symbol pro platby mají všichni žáci uveden v zápisníku nebo žákovské knížce.

 

Poplatek je možno uhradit najednou na celý školní rok ve výši Kč 800,- nebo vždy na pololetí ve výši Kč 400,-.

 

                  »  Termín zaplacení – na celý rok nebo jen na 1. pololetí – do konce září v aktuálním školním roce.

                  »  Termín zaplacení – jen na 2. pololetí – do konce února v aktuálním školním roce.

 
Informace o prospěchu
Banner
Partneři
Banner
Banner
Projekty
Banner
Administrace