Složení ŠKOLSKÉ RADY          od 20. 12. 2014 do 19. 12. 2017

při Základní škole Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav, IČO 582841

Volbami, konanými 19. a 20. 11. 2014, na základě ust. § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v souladu s Volebním řádem školské rady schváleným usnesením Rady města Soběslav – RM č. 15/214/2005 ze dne 6.9.2005, byli zvoleni:

Za zástupce rodičů:

Mgr. Marcela Holubová           Zvěrotice                 tel: 608 638 606

Ing. Ivo Šrubař                          Soběslav                 tel: 604 814 204

Za pedagogické pracovníky školy

Mgr. Eva Radostová                Soběslav                 tel: 737 481 411      

Mgr. Renata Šrubařová           Soběslav                 tel: 381 521 223

Za zástupce zřizovatele - Město Soběslav

Mgr. Pavel Lintner                   Soběslav                 tel: 774 435 584   předseda školské rady

Ludmila Zbytovská                  Soběslav                 tel: 381 521 286 

(U s n e s e n í č. 3/312/2014 Rada města jmenuje do školské rady při Základní škole, tř. Dr. E. Beneše 50, Soběslav, tyto zástupce za zřizovatele: Mgr. Pavla Lintnera a paní Ludmilu Zbytovskou.)

 
Informace o prospěchu
Banner
Partneři
Banner
Banner
Projekty
Banner
Administrace