ORGANIZACE ZÁPISU: 

 • vyplnění dotazníku před zápisem (podrobnosti)
 • proběhne 2.(Po) a 3.(Út) února 2015 od 13:00 do 16:30
 • účastní se všechny děti, kterým ke dni 31. 8. 2015 bude 6 let
 • rodiče si s sebou přinesou rodný list dítěte, svůj občanský průkaz
 • děti, které měly v minulém období odklad školní docházky, musí letos k zápisu také
 • při zápisu rodiče podepisují žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • co by mělo Vaše dítě umět 
 • desatero pro rodiče - materiál MŠMT

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 • povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů
 • žádost rodičů musí být doložena doporučujícím posouzením odborného lékaře a  příslušného školského poradenského zařízení nebo klinického psychologa (tiskopis žádosti rodiče obdrží u zápisu, možno si ho stáhnout zde)
 • rodiče, vždy pečlivě zvažte, zda je odklad začátku školní docházky opravdu nutný !!

ŠKOLA NABÍZÍ 

 • provoz školní družiny od 6:00 do 17.00 hodin
 • pro děti s vadou řeči pravidelnou logopedickou péči
 • speciální pomoc dětem s poruchami učení
 • veselé zpívání
 • radost z pohybu
 • rozvíjení citu pro pohyb
 • častý pohyb dětí
 • kroužek dovedných rukou
 • využití počítačové učebny v odpoledních hodinách
 • rozšíření výtvarných dovedností
 • dodržování pitného režimu
 • „Ovoce do škol“
 • pravidelné konzultační dny třídních učitelek s rodiči
 • více v dopise pro rodiče

NA CO SE MOHOU DĚTI DÁLE TĚŠIT 

 • vánoční besídky
 • divadelní představení
 • hudebně zábavné koncerty
 • soutěže a olympiády, .....
 • sportovní vyžití
 • moderní vybavení

CO VÁM VZKAZUJÍ PANÍ UČITELKY?

Děti, vůbec se školy nebojte! Je tady prima, hodně se toho společně naučíme, ale také nás čeká spousta legrace a zábavy.

Vážení rodiče, ničeho se neobávejte, protože všechno spolu zvládneme.

 

 

 
Informace o prospěchu
Banner
Partneři
Banner
Banner
Projekty
Banner
Administrace