Časový rozvrh činností probíhá podle skladby dne v jednotlivých odděleních:

 

06:00 – 07:40 hod.:   odpočinek, stolní hry, zájmové aktivity, tělovýchovné chvilky

11:35 – 17:00 hod.:   oběd a stolování, zájmové a rekreační činnosti, příprava na vyučování,                                                       odpočinkové činnosti a relaxační chvilky

 
Informace o prospěchu
Banner
Partneři
Banner
Banner
Projekty
Banner
Administrace