Setkání rodičů předškoláků

Setkání rodičů budoucích prvňáčků s jejich třídními učitelkami a vedením školy se uskuteční takto:

Pro rodiče dětí z MŠ NERUDOVA v úterý 17. 6. 2014 od 15:00 hod.

Pro rodiče dětí z MŠ DUHA ve středu 18. 6. 2014 od 15: hod

Setkání proběhne ve škole v učebně chemie v 1. patře č. 32.

Rodiče dětí z jiných mateřských škol mohou přijít buď v úterý nebo ve středu.  

 

Zápis do 1. tříd pro šk. rok 2014/2015

Zápis do 1. tříd pro šk. rok 2014/2015 se konal v pondělí 10. a v úterý 11. února. K zápisu přišlo celkem 95 dětí. Z toho 79 je přijato, 16 rodičů pro své děti žádá odklad školní docházky o jeden rok. Seznam přijatých dětí - dle registračních čísel - je umístěn ve škole a na webových stránkách školy zde.

 

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015 proběhne v pondělí 10. 2. a v úterý 11. 2., vždy od 13:00 do 16:30 v přízemí 1. stupně ZŠ. Více v menu Sdělení rodičům/Zápis 1. ročník.

 

Zájmové kroužky - nové možnosti

V rámci partnerství  se středními školami (SPŠ strojní a stavební Tábor, SŠ COP Sezimovo Ústí) mají naši žáci možnost účasti v technicky zaměřených kroužcích. Jedná se o tyto kroužky:

Kroužek počítačové grafiky    -  SPŠS

Kroužek železničního modelářství  - SPŠS

Kroužek robotiky       COP S. Ústí

Kroužek energetiky   COP S. Ústí

Kroužek tech. dovedností  COP S. Ústí

Kroužek 3D technologií  COP S. Ústí

Bližší informace na nástěnce ve škole. Díky zapojení do projektu mají naši žáci tyto kroužky zdarma. Výuka probíhá na středních školách.

 
Informace o prospěchu
Banner
Partneři
Banner
Banner
Projekty
Banner
Administrace