ZÁPIS 2015/2016

Seznam přijatých dětí pro šk. rok 2015/2016.
 

Náhradní termín zápisu

Základní škola, třída Dr. E. Beneše 50, vyhlašuje ještě jeden náhradní termín zápisu

v pondělí 16. 2. od 14 do 16:00 hodin.
 

Tento termín je určen jen pro děti, které jsou nyní

nemocné a v době řádného termínu zápisu budou

ještě v karanténě.

 

Informace k jazykovým zkouškám

Nové informace k jazykovým zkouškám, které mohou děti skládat v Evropském centru jazykových zkoušek v Českých Budějovicích:

Informace o zkouškách
Spolupráce školy s Evropským centrem jazykových zkoušek

 

Z plánu školy na leden 2015

Lyžařský výcvikový kurz na Lipně pro žáky 7. roč. 4. - 10. ledna
Schůzka Rady rodičů - 13. ledna
Konzultační schůzky pro rodiče - 15. ledna 
Jednání nové školské rady 19. ledna
Návštěva přeškoláků z MŠ v našich prvních třídách - 21. a 22. ledna
Pedagogická rada - 26. ledna
Den naší třídy + rozdání vysvědčení za 1. pololetí - 29. ledna
Pololetní prázdniny - 30. ledna

Bruslení školní družiny - od 23. 1. na stadionu

 

 
Informace o prospěchu
Banner
Partneři
Banner
Banner
Projekty
Banner
Administrace